GIớI THIệU TIềN Mã HOá VSL TOKEN CHO LOGISTICS - Hệ SINH THáI VSL

Giới thiệu tiền mã hoá VSL Token cho Logistics - Hệ sinh thái VSL

Giới thiệu tiền mã hoá VSL Token cho Logistics - Hệ sinh thái VSL

Blog Article

VSL Token là một Crypto Token được tạo ra để phục vụ như một phương tiện lưu trữ và trao đổi giá trị mang lại lợi ích cho hệ sinh thái Smarthub Logistics Việt Nam (VSL) và người dùng. Về phương diện cải cách và số hóa ngành hậu cần của Việt Nam và Châu Á, hệ sinh thái VSL là một giải pháp công nghệ thông tin mang tính đột phá cung cấp độ chính xác tuyệt đối, tối ưu hóa thời gian, chi phí và nguồn nhân lực. Kể từ tháng 10 năm 2021, VSL đã được nhiều hãng vận tải quốc tế công nhận trong bốn tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá các cảng biển của Việt Nam. Việc tạo ra VSL Token được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích từ sự phát triển nhanh chóng của VSL cho cộng đồng người dùng VSL, cũng như tạo ra một tương lai hiện đại và thịnh vượng cho ngành hậu cần của Việt Nam và Châu Á. Để hiểu thêm về hệ sinh thái VSL của chúng tôi, hãy truy cập:

https://vietnamhub.vn
Hệ sinh thái VSL được thành lập vào năm 2018 sau hơn 5 năm nghiên cứu và nuôi dưỡng bởi một nhóm các nhà phát triển hậu cần. Giờ đây, nó đã trở thành một nền tảng công nghệ hoạt động thường xuyên kết nối tất cả các thực thể chức năng và các hoạt động của hậu cần, bao gồm:

• Cảng Biển/ICD/Depot
• Hãng Tàu
• Công ty Vận tải
• Hải Quan
• Ngân Hàng
• Bảo Hiểm
• Công ty dịch vụ Xuất Nhập Khẩu
• Kho CFS, Kho Ngoại Quan

Report this page